Skip to main content

hide

Office: HUM 109

Fall & Spring: M-Th, 8:00-2:00, or by appointment

Summer:  by appointment only

hide

Academics

Student Testimonials

hide

 

I took ESL level 5A and 5B, and the classes were excellent. The teachers are really knowledgeable and friendly, and you can tell that they really care about the students.  Also, I am so happy that I met with new interesting people and made few friends. The class environment here is perfect for learning a new language, students feel comfortable to speak and communicate with each other and with the instructor. Thank you, Valley College, for the education!

 

վերցրել եմ ESL մակարդակի 5Ա և 5Բ, որոնք գերազանց են: Ուսուցիչներն իրոք բանիմաց և բարեկամական են ևկարող ենք ասել, որ հետաքրքրված են ուսանողների ուսման մակարդակով: Բացի այդ, ես երջանիկ եմ, որ հանդիպեցի նոր, հետաաքրքիր մարդկանց և ունեցա նոր ընկերներ: Դասերի ժամամակ կատարյալ սովորում ենք նոր լեզուն և կարողանում ենք շփվել միմյանց հետ: Շնորակալություն Վալլի Քոլեջին և շնորհակալություն կրթությանը:

 

I came to the USA two years ago from Armenia. When I came, that time I didn’t know English language. I went to LA Valley College, because I wanted to learn English language. I took ESL classes. It helped me to learn English language, and every year I improve my writing, reading, and listening skills. I am very happy to learn English language here.

 

When I came to USA, I had no relatives and no friends. I used to know few people, who helped my family out.  The first thing the college and ESL classes gave me is I made friends. Most of my friends are from college, and ESL helped my English, and I found a job, which was one of my goals to achieve.